U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die je aan mij verstrekt in het kader van mijn dienstverlening.

 

MIJN GEGEVENS

Joyce Jansen – Praktijk voor Sportpsychologie / Kinder- & Jeugdpsychologie
Burg. Canterslaan 50

5062 EW Oisterwijk

Telefoonnummer: 06- 47492675
KvK-nummer: 17255971
AGB code: 94-016293

Website: www.joycejansen.com
Email: info@joycejansen.com

 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Joyce Jansen verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik wil gaan maken of maakt van mijn diensten en/of omdat jij deze aan mij verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, intakeformulier, behandelovereenkomst, het invullen van vragenlijsten, in (mail)correspondentie en telefonisch
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Naam zorgverzekeraar
 • Polisnummer zorgverzekering
 • BSN nummer

WAAROM HEEFT JOYCE JANSEN JOUW GEGEVENS NODIG?


Joyce Jansen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Contact met jou te kunnen opnemen
 • Het opstellen van offertes en overeenkomsten
 • Jouw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om reviews te plaatsen
 • Joyce Jansen verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de zorgverzekeraar of belastingaangifte.

HOE WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

Joyce Jansen zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

DELEN MET ANDEREN

Joyce Jansen deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien jij hiervoor een toestemmingsverkaring hebt ondertekend, dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Joyce Jansen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@joycejansen.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik jou om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Joyce Jansen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Joyce Jansen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan s.v.p. direct contact op via info@joycejansen.com

 

 ©Joyce Jansen